Henrik tar emot stipendium från Stim för att stipendiekommittén ansåg att musiken ”…höll en särskild hög kvalitet.” Såhär stolt och glad blir man då