Bamse 4 under uppsegling!

Nu är den fjärde långfilmen om Bamse och hans vänner under produktion och det musikaliska arbetet är i full gång! Denna gång är det Nordisk film som producerar äventyret tillsammans med Gullspirebelönade Sluggerfilm, vilka vi framgångsrikt hittills rott i land tre Bamsefilmer med. Återigen blir det Göteborgs symfoniker som tutar i lurarna och  Nilento som står vid rodret. Det […]

Stimstipendium 2019!

Henrik är en av årets stipendiater från STIM, som årligen premierar “…låtskrivare och kompositörer som håller hög konstnärlig kvalitet.”  Förra gången Henrik fick STIMstipendium var 2017. Läs mer här! #stimstip19

Ny Bamsefilm på gång

Efter två framgångsrika biofilmer med Bamse är ytterligare en nu under produktion. Bamse och Dunderklockan heter den tredje Bamsefilmen, vilken har planerad premiär julen 2018. Återigen är det Sluggerfilm som ligger bakom, i samarbete med SFStudios. Musiken kommer att spelas in av och med Göteborgs symfoniker i augusti.