Stimstipendium!

Henrik Lörstad blev en av 2017 års Stimstipendiater! Vid utdelningsceremonin i Stockholm i december var han en av de lyckliga som kunde kvittera ut ett arbetsstipendium som uppskattning för sitt arbete.