We are Seediq är en utställning om Seediqfolket i Taiwan på Etnografiska museet i Stockholm. En projektionsyta i 360° och ett åttakanals ljudsystem innesluter åskådaren i Seediqfolkets gripande historia.

Bild och form av Swedish Frames, musik och ljuddesign av Henrik Lörstad.

Här finns en artikel ur tidningen Monitor där man kan läsa om projektet:
seediq_monitor