Intelligent street

"Ur presentationsfilmen för projektet Intelligent Street, vilket var ett samarbete mellan Interactive Institute och University of Westminster i London. Ett system där vår publik på Interactive Institute i Sverige kunde påverka musiken genom att skicka smsmeddelanden. Detta länkades ihop med ett identiskt system i London så båda kunde ta del av varandras upplevelser. "
Henrik var medkompositör och projektledare.