If

"If—" är en dikt av Rudyard Kipling (1865–1936).

Inläsning Alan Adler

Kvinnlig röst Erika Dittmer

Grafik av Walter Ruttmann (1924)