Climate Justice

Climate Justice ingår som en av fyra filmer i ramprojektet Tankeväckarprojektet, en serie konstnärliga filmer med samhällsrelaterat innehåll som syftar till att uppmärksamma åskådarna på olika problematiska områden inom samhället idag och skapa debatt.
 
Produktionsbolag: Tritonus HB/Tankeväckarna
En film av Pehr Arte & Henrik Lörstad.
Medverkande bl.a Kjell Alinge, Mikaela Ramel