Epicentrum

Musik o konst är ett uttryck för känslor. Känslor bygger på ett antal grundaffekter, grundläggande känsloreaktioner, vilka är universella för människor i alla kulturer. Epicentrum är musikaliska tablåer byggda på dikter av Bruno K. Öijer, där var och en gestaltar motsvarande grundaffekt - ilska, sorg, förvåning, glädje, rädsla, skam och avsky. 

Hela stycket är 24 minuter, men ett urval av de olika delarna ligger också nedan som kortare filmklipp var för sig.

Dikter av Bruno K. Öijer

Koncept/musik/ljuddesign av Henrik Lörstad

Medverkande:
Inez Dahl
Hjalmar Bränden
Joakim Schröder
Ulf Pilov
Therese Akraka
Camilla Nyberg
Yngve Dahlberg
Adriana Savin
Patrick El-Hag
Jon Henriksen
Peter Polfeldt