Intelligent street

“Ur presentationsfilmen för projektet Intelligent Street, vilket var ett samarbete mellan Interactive Institute och University of Westminster i London. Ett system där vår publik på Interactive Institute i Sverige kunde påverka musiken genom att skicka smsmeddelanden. Detta länkades ihop med ett identiskt system i London så båda kunde ta del av varandras upplevelser. “Henrik var […]

Fågelmannen

Under 2000-2002 drev jag tillsammans med Anders Nyström och Jonas Bohlin ljudläggningsstudion Story Sound. Vår inriktning var i huvudsak på konstnärlig film och dokumentärfilm. Under två år hade vi huvudansvaret för ljudet på dokumentäfilmsserien Ikon för SVT. Ett av de intressantare projekten var Fågelmannen, en animerad kortfilm av Arvid Unsgaard.   … Produktion: Lisbet Gabrielsson […]